Cele Koalicji

CEL STRATEGICZNY

Doprowadzić to tego, aby tak w Polsce, jak i w Unii Europejskiej zasadą wiodącą polityki była rodzina, a nie gender; innymi słowy chodzi nam o to, aby „family mainstreaming” zastąpiło „gender mainstreaming”.

 

CELE DŁUGOFALOWE

1) Doprowadzić do tego, aby rodzina była silniejsza.

Oznacza to na przykład doprowadzenie do tego, aby:

  • rodzina była w szerokiej świadomości społecznej „dobrą marką” czyli wielką wartością;
  • rodziny były trwalsze;
  • przyrost naturalny wzrósł znacząco;

2) Doprowadzić do tego, aby wpływ na bieg spraw publicznych mieli w znaczącej przewadze politycy działający na rzecz rodziny, a zwolennicy gender ten wpływ utracili.

Oznacza to na przykład doprowadzenie do tego, aby:

  • w Sejmie, samorządach, Parlamencie Europejskim przewagę mieli politycy działający na rzecz rodziny;
  • Prezydentem RP był polityk działający na rzecz rodziny;

3) Doprowadzić do tego, aby instytucje publiczne działały na rzecz rodziny.

Oznacza to na przykład doprowadzenie do tego, aby:

  • prawo chroniło rodzinę;
  • wprowadzono w Polsce Kartę Rodziny (wedle najlepszych wzorów światowych);
  • rodzina była wspierana przez system podatkowy;
  • urzędnicy byli szkoleni w efektywnym działaniu na rzecz rodziny;