projekty
EUROWYBORY: RODZINA TAK! GENDER - NIE!
EUROWYBORY

Kampania społeczna: Rodzina – TAK! Gender – NIE!

Komunikat wyborczy z dnia 19.05.2014

Szanowni Państwo!

W Unii Europejskiej rodzina powinna być główną zasadą polityki (family mainstreaming), a w Parlamencie Europejskim winni mieć większość wiarygodni rzecznicy rodziny. Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014.

Pomocą w wyborze wiarygodnych rzeczników rodziny mogą być poniższe listy kandydatów.

Są one zestawione według 13 okręgów wyborczych i 9 ogólnopolskich komitetów wyborczych. Na naszych listach jest prawie 240 znaczących kandydatów - przede wszystkim z miejsc nr 1 i 2 na listach poszczególnych komitetów wyborczych (mają największe szanse na zdobycie 51 polskich mandatów w PE).

downloadDO POBRANIA

Lista zbiorcza kandydatów i ich stanowiska w kwestii rodziny - PDF

Listy według okręgów wyborczych - PDF:

punkt Okręg 1  woj. pomorskie
punkt Okręg 2  woj. kujawsko-pomorskie
punkt Okręg 3 woj. podlaskie i woj. warmińsko-mazurskie
punkt Okręg 4 woj. mazowieckie (Warszawa)
punkt Okręg 5 woj. mazowieckie
punkt Okręg 6 woj. łódzkie
punkt Okręg 7 woj. wielkopolskie
punkt Okręg 8 woj. lubelskie
punkt Okręg 9 woj. podkarpackie
punkt Okręg 10 woj. małopolskie i woj. świętokrzyskie
punkt Okręg 11 woj. śląskie
punkt Okręg 12 woj. dolnośląskie i woj. opolskie
punkt Okręg 13 woj. lubuskie i woj. zachodniopomorskie

SKORZYSTAJ Z MAPKI OKRĘGÓW

Na naszych listach jest zaznaczone stanowisko w sprawach ważnych dla rodziny. Na zielonym tle zaznaczono stanowisko na rzecz rodziny, na czerwonym - przeciw rodzinie (za ideologią gender). Na żółtym tle -  jeśli dana osoba wstrzymała się od głosu lub nie głosowała. 

Przy znaczących kandydatach do PE, którzy są aktualnymi posłami zaznaczone jest  stanowisko wobec:

punkt projektu ustawy o edukacji seksualnej (druk sejmowy 1298 / PDF) promującej genderową edukację seksualną.
Głosowano za odrzuceniem tego projektu. Stanowisko na rzecz rodziny to głosowanie za odrzuceniem tego projektu.

punkt projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk sejmowy 1469 / PDF) promującej ideę, że płeć metrykalną trzeba uzgodnić z „płcią odczuwaną”. Głosowano za odrzuceniem tego projektu. Stanowisko na rzecz rodziny to głosowanie za odrzuceniem tego projektu.

punkt projektu ustawy o związkach partnerskich (druk sejmowy 825 / PDF) promujący zrównanie małżeństwa ze związkiem osób homoseksualnych. Głosowano za odrzuceniem tego projektu. Stanowisko na rzecz rodziny to głosowanie za odrzuceniem tego projektu.

Przy znaczących kandydatach do PE, którzy byli europosłami w mijającej kadencji zaznaczone jest  stanowisko wobec:

punkt Raportu Lunacek / PDF promującego interesy lobby LGBTQ (lesbijek, gejów, transseksualistów, biseksualistów i queer).
Głosowano za przyjęciem tego Raportu. Stanowisko na rzecz rodziny to odrzucenie tego Raportu. Raport nosi oficjalny tytuł „Homofobia oraz dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”. Jest opublikowany w pliku PDF od s. 326 (przeglądarka) czyli od s. 320 (numeracja dolna).

Przy wszystkich znaczących kandydatach do PE zaznaczone jest  stanowisko wobec:

punkt ogólnoeuropejskiego manifestu FAFCE / PDF na rzecz rodziny jako zasady polityki w UE.

punkt deklaracji Koalicji Obywatelskiej DLA RODZINY / PDF mówiącej o sprzeciwie wobec działań niszczących rodzinę.

punkt kampanii „Stop pedofilii” / PDF , której celem jest wzmocnienie w Kodeksie karnym ochrony prawnej małoletnich przed demoralizacją i pedofilią.

W tych trzech sprawach wysłaliśmy do kandydatów indywidualne e-maile.

punktStanowisko kandydatów, którzy podpisali manifest i deklarację oraz poparli kampanię – zaznaczona jest zielonym tłem.
punkt Stanowisko tych, co odmówili - zaznaczona jest czerwonym tłem
punkt Brak odpowiedzi na nasze e-maile jest zaznaczony pustym polem.

Odpowiedzi ze strony kandydatów wykraczające poza stanowisko TAK lub NIE są zaznaczona jako „zobacz e-mail” na niebieskim tle

downloadDO POBRANIA

Zestawienie korespondencji z kandydatami z zaznaczonymi stanowiskiem w w/w kwestiach

Okręg wyborczy nr 1  woj. pomorskie

Henryka Krzywonos-Strycharska - PDF
Maciej Kowalski - PDF
Stanisława Bujanowicz - PDF

Okręg wyborczy nr 3 woj. podlaskie i woj. warmińsko-mazurskie
Tadeusz Iwiński - PDF

Okręg wyborczy nr 5  woj. mazowieckie

Julia Pitera - PDF

Okręg wyborczy nr 6 woj. łódzkie

Adam Woch - PDF

Okręg wyborczy nr 8 woj. lubelskie

Waldemar Paruch - PDF
Arkadiusz Bratkowski - PDF

Okręg wyborczy nr 12  woj. dolnośląskie i woj.  opolskie

Lidia Geringer de Oedenberg - PDF
Danuta Jazłowiecka - PDF

Okręg wyborczy nr 13  woj. lubuskie i woj. zachodniopomorskie
Małgorzata Prokop Paczkowska - PDF


Poza naszymi listami kandydatów można sprawdzić na stronach:

Poparcie kandydatów dla postulatów ideologii gender można sprawdzić na stronie Kampanii przeciw homofobii http://www.nakogo.info/  (monitorowanie kandydatów pod kątem deklaracji poparcia postulatów LGBT:  lesbijek, gejów, transseksualistów, biseksualistów)

Stanowisko kandydatów w sprawach ważnych dla pracowników można sprawdzić na stronie NSZZ Solidarność http://www.sprawdzampolityka.pl/ 


Szanowni Państwo!


25 maja 2014 wybierzmy do Parlamentu Europejskiego wiarygodnych rzeczników rodziny!
Przekażmy informacje o kandydatach wszystkim osobom, które mogą być zainteresowane zwycięstwem sprawy rodziny w wyborach do Europarlamentu!

facebookZapraszamy również na stronę kampanii Rodzina – TAK! Gender – NIE! na facebooku
https://www.facebook.com/pages/Eurowybory-Rodzina-TAK-Gender-NIE/1529585950602456

Zbigniew Barciński
Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN www.natan.pl
Koalicja Obywatelska DLA RODZINY www.dlarodziny.net

     
 
KONTAKT
DLA RODZINY - KOALICJA OBYWATELSKA
  • Koordynacja programowa:
    Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, tel. 609 734 114, zb@natan.pl
  • Koordynacja projektu "Rodzina = dobra marka":
    Marek Banowski, Kongres Rodzin, tel. 690 225 086, marekban@op.pl
  • Koordynacja organizacyjna:
    Jacek Gazda, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, tel./fax 12 430 31 45; tel. 792 768 002, gazda@schdw.org.pl
 
 

 
strzałka do góry