Projekty koalicyjne
a projekty na odpowiedzialność uczestników Koalicji

1. Uczestnicy Koalicji mogą prezentować w sposób wolny swoje projekty oraz inicjatywy i zapraszać innych  uczestników Koalicji do współpracy w tych konkretnych projektach.

2. Organizacje współpracujące przy danym projekcie tworzą „mini-koalicje” i we własnym gronie  uzgadniają plan działań i zasady pracy itd.

3. Każdy projekt  realizowany przez uczestników Koalicji może być realizowany:

  • albo jako projekt konkretnych organizacji działających razem i podpisujących się pod konkretnymi dokumentami;
  • albo jako projekt konkretnych organizacji mający prawo do oznakowania „projekt realizowany w ramach Koalicji” („projekt realizowany pod patronatem Koalicji”, „projekt Koalicji” ) i do logo Koalicji – obok logo wszystkich organizacji realizujących danych projekt.

4. Projekt, który pretenduje do miana projektu koalicyjnego i prawa używania logo Koalicji:

  • powinien być zgodny z celami strategicznymi Koalicji;
  • powinien być otwarty na współpracę z zainteresowanymi członkami Koalicji;
  • powinien  być opisany (cele, zaplanowane działania, osoby odpowiedzialne, roboczy terminarz, zasady finansowe  itd.);

5. Decyzję w sprawie projektów koalicyjnych (z logiem Koalicji) podejmuje Rada Koalicji.