projekty
IDEOLOGIA GENDER - PROJEKTOWANE AKTY PRAWNE

PROJEKT DYREKTYWY O RÓWNYM TRAKTOWANIU W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Dyrektywa czeka na głosowanie w Parlamencie Europejskim.
Jej istotą jest zakaz dyskryminacji w dostępie do towarów i usług (ze względu na wiek, religię, orientację seksualną itd).

Jeśli ta dyrektywa zostanie uchwalona to przedsiębiorcy w krajach UE nie będą mogli odmówić środowiskom LGBTQ (lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści, queer) wykonania usługi. Odmowa wynajęcia lokalu na imprezę LGBTQ, odmowa fotografowania takiej imprezy, odmowa wynajęcia pokoju w prywatnym hotelu, odmowa drukarni drukowania materiałów LGBTQ – to wszystko będzie dyskryminacja. I to przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że nie dyskryminuje.

Zofia Kuby pisze, że „w Wielkiej Brytanii, na przykład, powszechnym zjawiskiem jest to, że radykalne grupy lobbujące szukają kontaktów z firmami prowadzonymi przez (...) praktykujących chrześcijan, planując potem złożenie przeciwko nim pozwów. Zaś stowarzyszenia zajmujące się sporami sądowymi chętnie zapewniają wsparcie. Otrzymują część opłat pobieranych w ramach rekompensaty, aby następnie wykorzystać te pieniądze do poszukiwania kolejnych spraw”. Mówiąc krótko – jest to próba zamachu na wolność gospodarczą.

Projekt dyrektywy "w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną"

downloadDO POBRANIA tekst PDF


Procedura legislacyjna:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2008/0140%28CNS%29

Dyrektywa w różnych wersjach językowych:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008PC0426

Przykład zmian wprowadzonych w projekcie na jednym z posiedzeń:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0211+0+DOC+XML+V0//PL

Artykuł Zofii Kuby „Zasada równości do góry nogami”
http://www.europeandignitywatch.org/pl/codzienny/detail/article/the-principle-of-equality-turned-upside-down.html

downloadDO POBRANIA tekst PDF - tłumaczenie na język polski


Artykuł o dyrektywie:
http://www.europeandignitywatch.org/pl/sprawozdania-europejskie/szczegoly/article/dyrektywa-o-rownym-traktowaniu-osob.html


uwagaKoalicja prosi przede wszystkim środowiska przedsiębiorców o podjęcie tego tematu i nagłośnienie go w mediach – szczególnie w trakcie kampanii do europarlamentu, aby znaczący kandydaci i komitety wyborcze musieli zająć w tej sprawie stanowisko.WIEDZA - IDEOLOGIA GENDER - PROJEKTOWANE AKTY PRAWNE - TEMATY


     
 
KONTAKT
DLA RODZINY - KOALICJA OBYWATELSKA
  • Koordynacja programowa:
    Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, tel. 609 734 114, zb@natan.pl
  • Koordynacja projektu "Rodzina = dobra marka":
    Marek Banowski, Kongres Rodzin, tel. 690 225 086, marekban@op.pl
  • Koordynacja organizacyjna:
    Jacek Gazda, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, tel./fax 12 430 31 45; tel. 792 768 002, gazda@schdw.org.pl
 
 

 
strzałka do góry